Про нас

Ялтушківська дослідно-селекційна станція є однією з найстаріших науково-дослідних установ нашої країни з селекції цукрових буряків. У 1998 році вона відзначила свій віковий ювілей.

Станція була організована за ініціативою прогресивного цукрозаводчика М.І. Зайцева, місцем розташування її була визначена економія Красна з земельним масивом 526 десятин.

Засновник станції чудово розумів важливість наукових досліджень для успішного розвитку вітчизняного буряківництва, перш за все з питань селекції і насінництва. Тому перед Ялтушківською станцією на зорі її заснування було поставлене основне завдання — створити вітчизняні сорти цукрових буряків, високоврожайні, з підвищеною цукристістю, пристосовані до місцевих умов.

Для вирішення цих питань перший директор Ялтушківської станції і науковий керівник селекційних робіт І.С. Вольський велику увагу приділяв технічному обладнанню лабораторії селекції, яке, як на той час, було доведене до високого рівня. При визначенні цукристості застосовувалися нові методи і використовувалися досконалі машини і прилади. Доречно відмітити, що І.С. Вольським був удосконалений прилад одержання мезги, який по праву дістав назву «Прес Вольського» і з успіхом довгий час використовувався в селекційній практиці.

Станом на 01.01 2017 року до Державного реєстру сортів рослин дозволених для поширення на виробництві занесено 13 гібридів цукрових та 3 сорти кормових буряків, 1 сорт ярого ячменю та 1 сорт гречки.

Плідно працює колектив станції і в напрямі впровадження досягнень науки у виробництво. Спеціалісти станції регулярно проводять наради-семінари з питань селекції, насінництва, технології виробництва цукрових буряків та біоенергетичних культур, надають консультації виробничникам на місцях, впроваджують свої наукові розробки в насінницьких господарствах по вирощуванню насіння цукрових буряків, успішно проводять роботи по насінництву зернових, зернобобових, круп’яних культур і впровадженню кращих сортів у виробництво.

Станція активно співпрацює з провідними європейськими дослідними установами за міжнародною програмою Горизонт 2020. Зокрема на станції закладено підлотний проект з вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях. Ця робота виконується за міжнародним проектом «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях Європи «SEEMLA». Над виконанням цього проекту станція співпрацює з Агентством з поновлюваних ресурсів (FNR, Німеччина), Інститутом енергетики та екологічних досліджень (IFEU, Німеччина), Бранденбурзьким технічним університетом (BTU-CS, Німеччина), Університетом Демокріта Фракії (DUTH, Греція), Децентралізованим адмініструванням Македонії і Фракії (DAMT, Греція), та Лігою з охорони навколишнього середовища (Legambiente, Італія).

Ялтушківська дослідно-селекційна станція по праву залишається провідним науковим центром регіону з питань сільськогосподарського виробництва.

СТРУКТУРА СТАНЦІЇ:

Дослідно-виробниче господарство Наукові підрозділи:

 • Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних  культур на малопродуктивних землях;
 • Лабораторія гетерозисної селекції;
 • Лабораторія апоміксису та поліплоїдії

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розробка механізованих технологій вирощування високопродуктивних багаторічних злакових культур, енергетичної верби та тополі для виробництва видів біопалива.
 • Вивчення енергетичного потенціалу сучасних гібридів цукрових буряків, цукрового та зернового сорго як сировини для виробництва біоетанолу та біогазу;
 • Розробка основ насінництва і розсадництво біоенергетичних культур, що забезпечують високий коефіцієнт їх розмноження;
 • Створення нових сортів міскантусу, проса прутоподібного та енергетичної верби;
 • Розробка системи оцінки потенціалу батьківських форм та створення високопродуктивних гібридів цукрових буряків стійких до стресових умов довкілля, ризоманії, нематоди, хвороб листкового апарату та гнилей коренеплодів;
 • Створення нових вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків з високими якісними показниками;
 • Створення одноросткових та багаторосткових сортів кормових буряків;
 • Створення сучасних сортів гречки з неосипаючими плодами та ярого ячменю пивоварного напрямку використання;

Розмноження та насінництво високопродуктивних сортів озимих та ярих зернових культур.

МАРКЕТИНГ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 • Технологічні прийоми вирощування нових видів біоенергетичних культур на маргінальних землях
 • Насіння проса прутоподібного, ризоми місканусу та посадковий матеріал (живці) для вегетативного розмноження енергетичної верби та вирощування нових видів біоенергетичних культур
 • Батьківські компоненти високопродуктивних гібридів цукрових буряків – Булава, Шевченківський та Кіборг
 • Насіння одноросткового кормового буряка сорту Маріша та багаторосткових сортів Бурштин і Різон
 • Насіння гречки сорту Крупнозелена та ярого ячменю сорту Окамитовий
 • Насіння високопродуктивних сортів озимих та ярих зернових культур селекції інших науково-дослідних установ

Наші додаткові послуги:
 • консультації і рекомендації з вирощування насінників і маточників цукрових буряків;
 • з вирощування фабричних цукрових буряків;
 • біоенергетичних культур;
 • з вирощування інших сільськогосподарських культур.