Горизонт 2020
Інформація про виконання програми

Завдання 727698. Маргінальні землі для вирощування біоенергетичних культур

1. Вирощування міскантусу на малопродуктивних ґрунтах з вмістом гумусу 1,1 %

2. Вирощування енергетичної верби на кислих ґрунтах

3. Вирощування енергетичної верби на ґрунтах з високим вмістом глини (≥50% глини в текстурі)

4. Виробничий дослід по вивченню ефективності мульчування ґрунту при вирощуванні енергетичної верби, закладка – 2019 рік

 — загальний вигляд рослин

— варіант без мульчування соломою

— варіант з мульчуванням поверхні ґрунту соломою

ІІ. Вирощування біоенергетичних культур на важких глинистих запливаючих ґрунтах при використанні поліпшувачів ґрунту (крупнозернистий пісок, торф, зола біоенергетичних культур, солома подрібнена, вапно), рік закладки – 2020.

1. Вирощування енергетичної верби

2. Вирощування міскантусу