Наукова робота

Коротка історична довідка

Ялтушківська дослідно-селекційна станція заснована в 1898 р. за ініціативою власника місцевого цукрового заводу М.І. Зайцева.

1898-1926 рр. – розмноження насіння цукрових буряків фабричної генерації зарубіжних фірм, початок наукової роботи з селекції цукрових буряків по створенню високоврожайних з підвищеною цукристістю вітчизняних сортів. Селекціонери І.С. Вольський, Є.П. Костецький, Е.С. Пекарський, І.В. Вітман.

1926-1934 рр. – реорганізація мережі науково-дослідних установ Головцукру.

1934 р. – організований Ялтушківський розширений селекційний пункт по цукрових буряках з передачею лабораторного обладнання і селекційних матеріалів цукрових буряків з Немерчанської ДСС.

1934-1941 рр. — активна цілеспрямована робота з селекції багаторосткових сортів цукрових буряків з високими показниками врожайності і цукристості. Селекціонери Л.І. Федорович, Г.С. Мокан. Пошук рослин насінників з однонасінними клубочками, створення перших зразків одноросткового насіння.

1945-1958 рр. – переведення Ялтушківського селекційного пункту на селекцію по створенню сортів однонасінних цукрових буряків. Селекціонери О.В. Попов, Г.С. Мокан.

1958 р. – впровадження у виробництво однонасінного сорту цукрових буряків – Ялтушківський однонасінний, що відкрило перспективу повної механізації виробництва цукрової сировини.

1958-1980 рр. – широкі цілеспрямовані дослідження з питань поліпшення однонасінних цукрових буряків, створення нових високопродуктивних сортів, в тому числі Ялтушківського одн.30. Селекціонери О.В. Попов, Г.С. Мокан, А.Я. Овчаренко, С.А. Мандзій, Г.В. Красовський, В.А. Яковець, Г.А. Красовська, О.Т. Сук.

1980-2000 рр. – продовження робіт по створенню однонасінних сортів-популяцій цукрових буряків, поступовий перехід на створення гібридів на ЧС-основі. Розширення масштабів селекційної роботи по створенню ЧС-гібридів, районування перших гібридів Білоцерківський ЧС-57, Ялтушківський ЧС-72 та ін. Селекціонери М.В. Роїк, С.А. Мандзій, Г.В. Красовський, В.А. Яковець, Г.А. Красовська, В.М. Хіміч, М.І. Берладін, О.Т. Сук.

1981 р. – перейменування Ялтушківського розширеного селекційного пункту в Ялтушківську дослідно-селекційну станцію.

1993-2017 рр. – участь в загальному селекційному процесі (програма «Бетаінтеркрос») по створенню високопродуктивних гібридів цукрових буряків на ЧС-основі. Розширення масштабів та методів селекції. Залучення в селекційний процес принципово нових матеріалів. Селекціонери М.В. Роїк, В.В. Литвинюк, В.А. Яковець та ін.

Розширення об’ємів селекційної роботи по створенню сортів та гібридів кормових буряків. Вивчення агротехнічних основ вирощування біоенергетичних культур.

Пріоритетні напрямки науково-виробничої діяльності
 • — створення нових високопродуктивних гібридів цукрових буряків на ЧС-основі, що забезпечують збір цукру понад 100 ц/га. Реалізація базових компонентів ЧС-гібридів;
 • — створення нових сортів ярого ячменю пивоварного напрямку використання та зелено-квіткової гречки з неосипаючими плодами. Реалізація насіння високих репродукцій, створених сортів;
 • — первинне та елітне насінництво зернових, зернобобових, круп’яних культур і реалізація насіння в зоні діяльності станції;
 • — розробка технологій вирощування біоенергетичних трав’янистих культур з високою врожайністю вегетативної біомаси для виробництва біопалива;
 • — вирощування продукції різних с/г культур;
 • — консультативні та маркетингові послуги.
Авторські свідоцтва, патенти та винаходи:
 • 1. Спосіб діагностики стійкості селекційних матеріалів цукрових буряків до гнилей коренеплодів, патент UA 34611А, 2001 р., Роїк М.В., Яковець В.А.
 • 2. Спосіб діагностики стійкості селекційних матеріалів цукрових буряків до гнилей сходів та коренеплодів, патент UA 49688А, 2002 р., Роїк М.В., Яковець В.А.
 • 3. Спосіб добору селекційних матеріалів цукрових буряків, стійких до гнилей коренеплодів, патент UA 56797А, 2003 р., Роїк М.В., Яковець В.А.
 • 4. Спосіб добору селекційних матеріалів цукрових буряків, стійких до гнилей коренеплодів, патент UA 64566А, 2004 р., Роїк М.В., Яковець В.А., Литвинюк В.В., Яковець І.В.
 • 5. Спосіб добору селекційних матеріалів цукрових буряків, стійких до гнилей коренеплодів, патент UA 65881А, 2004 р., Роїк М.В., Яковець В.А., Литвинюк В.В., Яковець І.В.
 • 6. Спосіб формування синтетичних популяцій тетраплоїдних цукрових буряків на цитогенетичній основі, патент UA 3835, 2004 р., Роїк М.В., Ковальчук Н.С., Власюк В.І., Федорощак Л.Г.
 • 7. Спосіб добору цукрових буряків по формі коренеплоду, патент UA 17227А, 1997 р., Роїк М.В., Красовський Г.В.
 • 8. Способ добора высокосахаристых генотипов сахарной свеклы на ранних этапах развития, SU №1679673 Неговский Н.А., Роик Н.В., Красовский Г.В.

Найменування завдань, що виконуватиме Ялтушківська дослідно-селекційна станція протягом 2021-2025 рр.